Nowe znalezisko

Nowe znalezisko

Nie każdy wie o tym, że w Bułgarii odkryto bardzo duże złoża srebra ( 100 ton ) oraz złota ( 107 ton ). Niedaleko niewielkiego zachodniego miasteczka Tryn, w które leży niedaleko granicy z Serbią, odkryto bardzo drogocenne złoża.

W południowo – zachodniej części kraju – w Rodopach, niedaleko miasteczka Rakitowo znajduje się drugie złoże. Szacuje się, że może się tam znajdować siedem ton złota i sto ton srebra.

W Unii Europejskiej Bułgaria jest czwartym producentem złota. Rocznie wydobywa się tu dwie i pół tony kruszcu.

W okolicy Czełopecz, na północ od Sofii, w tamtejszej kopalni złota wydobywa się największe ilości tego surowca, a mianowicie około 1,5 tony. Złoża te wydobyła kanadyjska firma Dundee Precious Metals. Ta sama firma zdobyła koncesję na wydobycie złóż w okolicach Krumowgrad – niedaleko granicy z Turcją. Zgoda ta została wydana, mimo że ekolodzy wyrażali liczne protesty. Ocenia się, że tamtejsze rezerwy ekologiczne wynoszą około dwadzieścia pięć ton.

Wiadomo, że praca w którejkolwiek kopalni świata jest szalenie niebezpieczna. Niedawno w mieście Łyki w południowej Bułgarii zginęło dwóch górników. Podczas prac wykopaliskowych doszło do wybuchu w kopalni rud ołowiu i cynku. Przypuszcza się, że przyczyną eksplozji było nieprawidłowe użycie materiałów wybuchowych oraz to, że obaj górnicy, którzy ulegli wypadkowi, nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Praca ta, bez względu na to, w jakiej kopalni się odbywa ( czy jest to kopalnia srebra, czy złota ), jest uważana za bardzo ciężką pracę fizyczną. Głęboko po ziemią znajdują się liczne ciężkie sprzęty i urządzenia, które również mogą być zagrożeniem zdrowia lub życia dla górników tam pracujących.